Dům ve svahu v Černíně

Inspirace - Černín
studie2000
realizace 2009
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka

Objekt je zasazen do svažitého terénu na kraji obce Černín, ze kterého přebírá do svých útrob stejný sklon podlah. Vnitřní prostorové uspořádání je založeno na střídání rovné a šikmé podlahové plochy, které dávají v součtu spirálový charakter vnitřku a definují i vnější vzhled stavby. Využití šikmé podlahy v přízemí objektu není samoúčelné, ale je na žádost investora připraveno pro promítání filmů, tedy jako malý kinosál. Okna a otvory jsou rozmístěny i s ohledem na venkovní fasádu objektu - každá stěna má pouze jeden otvor. Jako zateplení a izolace je využit polyuretanový nástřik s růžovým nátěrem, který je zamýšlen jako pocta naší oblíbené stavbě Průtokového kanálu ústavu vodního stavitelství v Berlíně od Ludwiga Lea.

V roce 2010 nominace za Českou republiku na evropskou cenu ECOLA 2010
V roce 2010 nominace za Českou republiku na evropskou cenu Mies van der Rohe
V roce 2012 nominace za Českou republiku na evropskou cenu brick´12 Award