Dům s klenbami

studie2011
autoři Jan Šépka
spolupráceRoman Chvilíček, Marcela Koukolová, Mirka Tůmová, Martina Vlnasová

Na úvod řešení bytového domu v pražské reprezentační čtvrti na Malvazinkách, kde se nachází řada významných prvorepublikových vil, vyvstala otázka, jakým způsobem lze zapojit novostavbu do takového prostředí. Co by mohlo v dnešní době směřovat návrh k formě, která by mohla nabízet reprezentační výraz? Co má přesně udávat charakter takové stavbě? Jedním z atributů, který se často používal v minulosti, byla klenba, která především znamenala statickou možnost zastropení prostoru. Známe množství historických palácových staveb, které vyzařují noblesu, jejíž výraz je postaven právě na použití klenby. Nicméně moderní doba s klenbou příliš nepracuje. Návrh lze tedy nazvat „Dům s klenbami“. Jedná se o důsledné uplatnění valených kleneb v místnostech, které přichází do kontaktu s denním světlem. Klenby vychází vždy od dvou metrů nad podlahou místnosti a přechází do poloviny elipsy. Všechny místnosti se svým celým profilem zřetelně propisují na fasádu a velká okna zároveň umožňují výhled do klidné zahrady a na panorama Prahy. Dům má tři bytové jednotky, které mají zajištěn vždy přímý samostatný vchod. Z konstrukčního hlediska je objekt navržen z monolitického pohledového betonu, který je tak díky uplatnění kleneb, ideálním konstrukčním materiálem.