Dům v sadu, Praha

Inspirace - Sad
studie2011
realizace 2014- 2016
autoři Jan Šépka
spolupráceJan Kolář, Vítězslav Kůstka

Na severním svažitém pozemku v Praze - Kyjích, odkud je pěkný výhled do údolí, se nacházelo šest vzrostlých stromů. Navržená stavba rodinného domu se snaží svým malým objemem i charakterem mezi tyto stromy začlenit. Ve zkratce by se tedy dal koncept označit jako „dům v sadu“. Kromě vlivu zahrady měla výrazný podíl na výsledný tvar a dispoziční řešení také orientace ke světovým stranám a svažitost pozemku. Velké okno z obývacího pokoje pokrývá nejlepší severní pohled do údolí. Díky vrchnímu světlíku získává obývací pokoj, situovaný severně, také jižní osvětlení. Další pokoje jsou orientovány na jih, což je dětský pokoj v přízemí na východ je otočená ložnice rodičů ve druhém patře, která má i vlastní koupelnu a šatnu. Prostor obývacího pokoje přesahuje přes všechna patra a ukazuje celý dům i zevnitř. Půdorys stavby vychází z kruhu, jenž na jižní straně přechází do podoby dvou čtverců. V nich jsou situovány ložnice, kuchyň a sociální zázemí stavby. Dům je navržen jako dřevostavba se železobetonovým založením, které je v prudkém svahu minimalizováno pouze na jedinou betonovou nohu. Vzhledem k obtížným podmínkám by klasické zakládání většího objemu bylo finančně náročnější. Ocelová lávka staticky spolupůsobí a vytváří zavětrování betonové konstrukce. Dřevěná konstrukce se kompletně celá připravovala v softwaru SEMA. Trámky se před realizací přesně vyřezávaly na 3D frézce a na stavbě se konstrukce už jen vyskládala jako stavebnice. Stavba dřevěné konstrukce probíhala během letních prázdnin zhruba dva měsíce. Na trámky se z venkovní strany přišroubovala 18mm březová překližka, která konstrukci zavětrovala. Konstrukce i překližky jsou v interiéru přiznané. Na dřevěnou konstrukci je nastříkaný polyuretan v tloušťce 15 cm, který je zároveň finální pohledovou částí. Nepravidelný tvar stavby je rozložen do rovinných trojúhelníkových ploch, které zajišťují statickou tuhost dřevěné konstrukce, a zároveň umožnily i vložení březových překližkových desek.