Pokoj v krajině

Inspirace - Modrava cesty
studie2009
realizace 2010
autoři Jan Šépka

Vymezení prostoru v krajině coby „pokoje“ reaguje na zadání obce Modravy a Správy Národního parku Šumava, které počítá s vytvořením několika odpočinkových míst s informacemi pro turisty Šumavy. První pokoj je situován při soutoku Modravského a Roklanského potoka, z nichž vzniká řeka Vydra. Objekt klidového místa představuje pochozí platformu inspirovanou rostlinnou formou listu. Trojúhelníková forma vytváří statickou tuhost, která nepotřebuje další zavětrování. Celá sestava je rozdělena do dvou čtverců a 9 trojúhelníků tak, aby jednotlivé díly šlo vyrobit ze standardně prodávaných pororoštových dílů 2 x 3m. List je pouze položen na terén, přičemž nepravidelnost je vyrovnána 9 samostatnými opěrami, umožňující rektifikovatelnost. Po obvodu listu jsou umístěny dvě průhledné skleněné desky, které budou sloužit jako informační panely. Dojem „obytného pokoje“ dotvářejí společně s tvarem listu umístěná křesla a stolky. Díky tomu, že se jedná o prvky vyrobené v dílně, bylo možné přivézt na místo pouze jednotlivé dílce a následně je smontovat k sobě během jednoho dne. Obdobný charakter i stejnou materiálovou skladbu má navržená lávka kolem Roklanského potoka, která připomíná dřevěné hatě užívané v šumavských rašeliništích a mokřinách. Celá forma je navržena maximálně transparentně a přitom z materiálů odolných šumavským povětrnostním podmínkám.

V roce 2012 Czech and Slovak Galvanizing Award 2012
V roce 2012 Bronzová medaile na A´Design Award za židli a stůl Modrava