Úpravy zámeckého návrší v Litomyšli

studie2007
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
spolupráceHelena Línová, Jan Kolář

Zámek společně se soustavou historických staveb a přilehlými parky vytvářel po staletí zcela jedinečný areál. Náš návrh vychází z představy pokojů, které jsou definovány jednotlivými stavbami zámeckého návrší. Jako podporu této úvahy chceme využít většího oddělení těchto prostor, a proto stávající konfiguraci staveb doplňujeme o dva nové objekty. Prvním je vsazená lavice mezi vstupním nádvořím a hospodářským dvorem. Druhým je objekt s dětským programem, umístěný mezi kočárovnou a zámkem. Tento objekt představuje letní pavilon - stan sestavený z trojúhelníkových segmentů z lehké ocelové konstrukce, jejíž výplň tvoří průsvitná plátna. Stan je inspirován dětským drakem, který se snesl do zámeckých zahrad a vymezil hospodářské budovy od anglického parku. U ostatních řešených objektů projde nejvýraznější proměnou pouze interiér objektu jízdárny, který bude sloužit jako univerzální prostor. Zde jsme zvolili koncept vloženého posuvného objektu, který může jízdárnu rozdělit a umožnit tak rychlou proměnu funkce a akustiky. Posledním řešeným prostorem je anglický park, kde je hlavní důraz kladen na vodní element. Trasa vedení vody vychází z největší vzdálenosti mezi stromy a je vygenerována pomocí geometrie voronoi. Protože anglický park dnes ruší velká monumentální scéna z padesátých let 20.století, navrhujeme ji odstranit a nahradit mobilní alternativou, která umožní vystavět scénu z prvků mobiliáře. Všechny nové prvky jsou navrženy z kombinace oceli a průsvitného kompozitového materiálu.