Vstupní objekt do Punkevní jeskyně

studie2004
autoři Jan Šépka, Simona Kučírková, Tomáš Hradečný, Petr Hájek

Objekt situujeme z větší části jeho objemu pod stávající vozovku. Naší snahou je akcentovat význam skály s přírodním portálem vyvěrající Punkvy. Na povrch vystupuje výrazně pouze krytá rampa, která navádí turisty ke vstupu do svých útrob. Naší inspirací při vzniku nového objektu byl kámen - nerost, který je zasazen do dramatického přírodního prostředí skalnatých stěn. Výraz nového objektu proto už při prvním setkání nabízí atmosféru inspirovanou kamenným krystalem nebo jeskyní. Zmíněná inspirace také pomohla řešit větší únosnost nosné konstrukce proti pádu kamenů ze zvětralé skály. Vnitřní uspořádání je důsledně přepsáno z exteriérového tvaru krystalu. Prostory vstupní haly a občerstvení jsou pohledově směrovány přímo ke skalnatému vstupnímu portálu s Punkvou. Návštěvník tak při zakoupení vstupenky pozoruje loď, která vplouvá do jeskyně. Sociální zázemí, sklady a další prostory, které „nepotřebují“ denní světlo jsou ukryty v trojúhelníkových prostorech uvnitř dispozice. Naopak již zmíněná vstupní hala s občerstvením, hala zaměstnanců se zasedací místností a kanceláří jsou otevřeny prosklenými trojúhelníkovými otvory na povrch krystalu. Prosklené otvory jsou pouze tři, ostatní plochy dodržují výraz kamene. Celá stavba je odlita z probarveného betonu.

Architektonická soutěž 2004